Masterprosjektet i Bergen kunsthall

"Vrengt jord", avgangsprosjektet fra Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthall i 2011.
Materialer: Drivbenkvinduer fra Fløenbakken parsellhagelag med sandblåste mikroskopbilder (400 gangers
forstørrelse) av mikroorganismer, luftpumpe, mikroorganismebrygger, svart beholder med kompost laget av
matavfall fra kjøkkenene på Landmark og Kunsthallen, vannledninger, ulltråd, redskaper fra Fløenbakken
parsellhagelag med skaft av leire iblandet frø, lysstoffrør med dagslys.