PROSJEKTER:

Back sourcing
(2012)


Livsmylder I og II (2012)

Vrengt Jord (2011)

Parsellhagen (2010 - 2011)

Rasteplass Nytorget (2010)

Cupola (2010) i
samarbeid med ytter.no

Ergo og urtestolen Sansuria
(2009-1012)


Å vara eit takk (2009)

Søyle (2009)

Hvor kommer jeg fra? (2008)

Hvor kommer du fra? (2007)

Sanseobjekter (2007)

Før /Nu (2006)

Levende verktøy (2005)

Mykt møter hardt (2004)