Kunstprosjekt i Fløenbakken parsellhagelag i Bergen sommeren 2010. Jeg gjerdet ut en
parsell og gjorde den offentlig for alle forbipasserende på vei mellom Haukeland og
Bergen sentrum. Det ble et sosialt kunstprosjekt hvor jeg laget hagen som et refleksjons-
rom i en grønn lunge i Bergen by.


Modeller av mikroorganismer ble formet i leire som var iblanda frø. De små objektene
ble formet av barn og plassert ut for å gjøre nærmiljøet til barnehagen grønnere. De
to eldste guttene passet godt på og vannet de små figurene jevnlig, til de hadde formet
en liten plen utenfor barnehagen: