Frøydis Lindén er som kunstner nysgjerrig på hvordan vi forholder oss til natur. Ja, all slags
natur i stor og liten skala, med det mangfoldet vi trenger for å bevege oss mot det håpefulle
målet om å bygge bærekraft. Det kan være gjennom å synliggjøre de usynlige, skitne og
ukontrollerbare mikroorganismene som vi både frykter og er avhengig av. Eller hun inviterer
inn i organiske refleksjonsrom-eller til objekter som gir deg en mulighet til å stoppe opp, bare
være litt til og så smått begynne å tenke på ditt forhold til naturen.

Hun vil at vi skal ta på, lukte, og kjenne etter hvordan steder og omgivelser påvirker oss og
hvordan vi påvirker det. Paradoksene, kontrastene og forandringene oppdages underveis.
Skulpturene eller installasjonene laget av Frøydis Lindén inneholder ofte levende organiske
materialer, så oppsøk gjerne kunstverket en gang til for å fange de små forandringene.