Å vara eit takk, 2009
"Å vara eit takk" et verk i møbler fra IKEA og leire iblanda frø.
Fra utstilling på Prosjekt Alvøen i 2009 med Ekseperiment SUS 2, 2009.

detalj,